Missbrukarvården i Ljungby granskas

Efter klagomål från bland annat Försäkringskassan om att socialnämnden i Ljungby är för snål med att bevilja vård på behandlingshem. inleder nu länsstyrelsen en granskning av missbrukarvården i kommunen.
Även missbrukarvården i Alvesta kommun ska granskas som en jämförelse. Länsstyrelsen ska bland annat titta på alla ansökningar om vård på behandlingshem som de båda kommunerna har fått in, men man ska också gå igenom samtliga utredningar som gäller tvångsvård av missbrukare. Och syftet med granskningen är enligt Per-Arne Pettersson på länsstyrelsen att se hur personer som har svåra missbruksproblem tas omhand i de här båda kommunerna.