Tandvård eller bil istället för lönehöjning?

Den så kallade Växjömodellen där kommunanställda erbjuds arbetstidsförkortning istället för löneökning ska nu utvecklas ytterligare.
För nu finns planera på att erbjuda de anställda i Växjö kommun pensionsförsäkringar, tandvård och i ett längre perspektiv också bilar och semesterstugor istället för löneförhöjning. Margareta Dahlberg som är förhandlingschef på Växjö kommun tror att tandvården kan bli en uppskattad förmån, däremot är hon medveten om att pensionsförsäkringarna inte kommer att kunna utnyttjas av de kommunanställda som har låga löner. - Det här är ett sätt att göra jobben inom kommunen mer attraktiva, säger Margareta Dahlberg. Inom några veckor ska politikerna i kommunen ta ställning till förslaget.