Pollenprognoser dras in, men beslutet kan omprövas

- Om beslutet att ta bort de lokala pollenprognoserna visar sig vara ett dåligt beslut kan vi alltid ompröva det, säger länssjukvårdsdirektör Martin Myrskog.
Centrallasarettet kommer inte längre att står till tjänst med lokala pollenprognoser. Anledningen är landstingets dåliga ekonomi. Under 2003 måste lasarettet spara 23 miljoner kronor. Företrädare för Astma-och allergiföreningen i länet är kritiska till beslutet. De menar att den uteblivna informationen gör det svårt för pollenallergiker att bedöma om det är säkert att vistas ute. Martin Myrskog är medveten om att beslutet i förlängningen kan leda till ökade sjukvårdskostnader i och med att informationen blir sämre och fler kan komma att drabbas av akuta besvär. - Men vi stänger inga dörrar. Ett beslut kan alltid omprövas.