Ny öppning i tvist om Karolinerhuset

Det har blivit en ny öppning i den flera år gamla tvisten om Karolinerhuset i Växjö. Staten som äger det gamla 1700-talshuset intill Domkyrkan har tidigare sagt att man inte längre vill sälja huset till kyrkan eftersom parterna inte kunnat enas om köpesumman.
Men Statens fastighetsverk som äger Karolinerhuset hoppas nu kunna bli av med den äganderättsklausul som förbjudet kyrkan att sälja huset vidare. Och Ingemar Kruse på Statens Fastighetsverk tror nu att en lösning är nära. Senast i höst hoppas han att huset kan vara sålt.