Miljön i Bergundaskolans matsal har blivit bättre

Problemen med den stressiga och högljudda miljön i matsalen på Bergundaskolan i Växjö är nu borta. Ledningen på skolan har, på uppmaning från Arbetsmiljöinspektionen, infört ett nytt lunchschema, vilket gör att antalet elever, som äter samtidigt har minskat.
Men Mats Karlsson, som är rektor på Bergundaskolan, säger att åtgärderna med det nya schemat bara är en kortsiktig lösning. Egentligen borde matsalen byggas ut, säger han Bergundaskolan har 600 elever, men det finns bara 150 platser i matsalen.