Kritiserad besparing inom sociala i Växjö blir av

Socialnämnden i Växjö klubbade på tisdageftermiddagen igenom det kritiserade sparförslaget på 22,5 miljoner kronor. Förslaget innebär bland annat att man drar ner kraftigt på antalet instutitionsplaceringar för framför allt missbrukare.
Nämndens ordförande, vänsterpartisten Anders Mårtensson, säger att det kommer att bli svårare att få missbrukarvård, men att man svarar upp mot de krav, som lagen ställer. Flera partier reserverade sig mot beslutet, som ändå klubbades igenom av majoriteten.