Gemla Möbler i Diö är i kris

Gemla Möbler i Diö har stora ekonomiska problem, och företagsledningen hoppas nu på en rekonstruktion för att undvika konkurs. Enligt VD Christer Holden är anledningen till den dåliga ekonomin att orderingången minskat.
Gemla Möbler har funnits i 140 år och har idag ett 20-tal anställda. De närmaste veckorna ska företagets advokat undersöka rekonstruktionsmöjligheterna.