Många fler kvinnliga chefer i landstinget

Kvinnorna blir allt fler på topposterna inom landstingen. I hela landet är det nu runt 40 procent av cheferna, som är kvinnor. Kronobergs län ligger ungefär på riksgenomsnittet, enligt en undersökning i tidningen Landstingsvärlden. Här ligger andelen kvinnliga chefer på 41 procent idag, jämfört med 27 procent under år 2000.
Högst andel kvinnliga chefer har landstinget i Uppsala med 52 procent. I botten på listan finns Jönköpings landsting med 27 procent. I undersökningen räknas förvaltnings- och verksamhetschefer samt chefsläkare.