Lessebo

Överklagar adoption till domstol

Migrationsverket anser att man bara följer lagen när deras beslut hotar splittrar en syskonskara från Filippinerna. Familjen som vill adoptera de tre barnen ska däremot överklaga saken.

Migrationsverket anser att man bara har följt lagen när man nekat en adopterad pojke från Filippinerna uppehållstillstånd och därmed splittrat en syskonskara.

Som Sveriges Radio Kronoberg tidigare berättat har tre syskon adopterats av familjen Malmström i Skruv.

Medger lång handläggning
Men under den utdragna myndighetsprocessen hann det äldsta barnet fylla 18 år och får nu inte komma till Sverige.

Migrationsverket medger att det här ärendet har tagit väldigt lång tid.

– Det tror jag beror på att de svenska adoptivföräldrarna har börjat, så att säga, i fel ände. Man har börjat med att söka uppehållstillstånd. Först när adoptionen är klar och har gått via alla instanser då söker man uppehållstillstånd, säger Inger Lagerström som är informatör på Migrationsverket.

– Då där ett barn som är under 18 år har adopterats har vi ingen anledning att säga nej. Vi säger nästan alltid ja i de lägena, säger fortsätter hon.

Gammal nog att söka själv
Under fem år har Merlita och Jan Malmström i Skruv kämpat för att Merlitas tre syskonbarn, som har övergetts av sin biologiska mamma i Filippinerna, ska få komma till Sverige.

Efter många turer med både filippinska och svenska myndigheter har de fått vårdnaden och klart med adoption av barnen.

Men detta har tagit så lång tid att det äldsta syskonet, Ronald, har hunnit fylla 18 år.

Migrationsverket anser då att han är gammal nog att ta hand om sig själv och därför fick han avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, medan hans yngre syskon blev beviljade.

Borde informerat bättre
– Alla är ledsna, stora pojken grät. Han är orolig för att han kanske inte får se sina syskon mer, säger Merlita Malmström.

Vid två tidigare tillfällen har Ronald ansökt om uppehållstillstånd i Sverige, men då var adoptionen inte godkänd.

Merlita och Jan Malmström tycker att Migrationsverket kunde ha informerat om vikten av att ha adoptionen klar från början, men Migrationsverket anser att familjens själv skulle ha tagit reda på det.

Ärendet går vidare i domstol
Nu kommer ärendet att överklagas till migrationsdomstolen.

Vilket ansvar tar Migrationsverket för att de här tre syskonen splittras?

– Ja, om igen då så måste jag hänvisa till utlänningslagen. Att lagen säger att barn över 18 år tillhör inte samma kärnfamilj när det gäller vår möjlighet att ge uppehållstillstånd, säger Inger Lagerström på Migrationsverket.

– Barn som är under 18 år, de får komma tillsammans med föräldrarna men syskon äldre än 18 år får nej. Så är lagen, säger Inger Lagerström.

Läs också:

Martin Ekeholm
martin.ekeholm@sr.se