VÄXJÖ

Hundar omhändertagna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har blivit tvungna att omhänderta fem hundar från en djurägare i Växjö kommun. Det efter att hundägaren uppvisade allvarliga brister i sitt sätt att ta hand om sina djur.

Hundhållningen bedömdes vara mycket dåligt vid en inspektion som genomfördes i mannens bostad i förra veckan. Hundarna bedömdes även vara avmagrade och i dåligt hälsotillstånd.

Djurägaren har sedan 1996 varit föremål för miljö- och hälsoskyddskontorets utökade djurskyddskontroller då kontoret vid upprepade tillfällen har påtalat brister i djurskötseln.

Djuren är nu omhändertagna.

nyheter.kronoberg@sr.se