Fler kameror vid sjukhuset

Länsstyrelsen har gett landstinget Kronoberg tillstånd att sätta upp ytterligare tre övervakningskameror på Centrallasarettet i Växjö.

Kamerorna ska ha en brottsförebyggande effekt samtidigt som de ökar säkerheten för patienter och personal