Växjö

Energifrågan i centrum på ministermötet i Växjö

Under första dagen på nordiska ministermötet i Växjö stod energifrågan i centrum - och många vara oroade för att olika politiska styrmedel hämmar utvecklingen.

- Det skulle skada samhällsekonomin om poltikerna i Europa klubbar igenom ekonomiska stöd för att gynna bioenergimarknaden, sa Anders Portin från finska Skogsindustrin.
Skogsråvaran timmer och massaved får inte eldas, den ska i första hand vidarförädlas, sa han.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se