Ljungby

Åtalad för människosmuggling friad

Samtliga huvudåtalade i människosmugglingshärvan i Halmstad frias av tingsrätten.

En av dem är en 50-årig kvinna som tidigare bott i Ljungby.

Kvinnan är en av fyra, tre kvinnor och en man, som pekats ut som huvudansvariga för omfattande människosmuggling från Vietnam till Sverige.

Även åklagarnas begäran om utvisning av två av de huvudmisstänkta avvisas.

Sammanlagt har 34 personer åtalats i smuggelhärvan.

25 av de medåtalade frias - liksom de huvudåtalade - helt av Halmstad tingsrätt medan fyra döms till dagsböter för brott mot utlänningslagen och en person får villkorligt för stöld.

Rättegången som pågick under omkring tre månader i en för ändamålet specialbyggd tingsrätt beräknas ha kostat flera miljoner kronor.

Enligt tingsrätten är det klarlagt att de huvudåtalade har arrangerat giftermål mellan personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige och vietnameser, men det de gjort är inte straffbart enligt svensk lag.

För att bli dömd för organiserad människosmuggling så ska personerna ha smugglats in i landet utan att ha papper och passerat passkontroller.

Därmed ger tingsrätterna försvarsadvokaterna rätt i deras resonemang under rättegången