Få ekologiska bönder i länet

I Kronoberg län, visar färsk statistik från SCB, är bara drygt 5 procent av jordbruksmarken ekologiskt odlad. Det långt ifrån riksdagens mål som siktar mot  att  minst 20 procent av landets åkermark ska  vara omförd till ekologisk odling fram till 2010

Jordbruksminister Eskil Erlandsson är ändå optimistisk, nya EU-regler kommer att få fler att satsa på ekologiska jordbruk.

- Mycket av den mark som finns i Kronobergs län är ekologisk, men är inte certifierad som ekologisk. Nu har vi förändrat regelverket  och det kommer för många innebära att det  blir enklare att certifiera jordbruket, säger jordbruksminister  Eskil Erlandsson.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se