Växjö

Olika friskvård på Växjö kommun

Det är stor skillnad på hur mycket friskvård de anställda på Växjö kommun får. Minst får den kvinnodominerade omsorgsförvaltningen trots att Växjö kommun vill vara en jämställd kommun. Nu lovar kommunledningen bättring.

I år är det hälsans år inom Växjö kommun. Med olika friskvårdssatsningar skall personalens hälsa sättas i fokus. 

Men förvaltningarna och de kommunala bolagen satsar olika mycket på sin personal. Inom omsorgsförvaltningen har man en stegtävling, medan personalen på Hyresbostäder bland annat får 1500 kronor per år till träningskort. En timme per vecka finns det tid för gemensamma aktiviteter, som till exempel simning, på betald arbetstid.

Vill ha friskvårdsplan för hela kommunen

Det här är inte jämlikt, anser Paul Arnebert, som arbetar på Teleborgs hemvård och är arbetsplatsombud för fackförbundet Kommunal.

-Jag tycker inte det. De här bolagen, de är också kommunen. Så en friskvårdsplan som gäller hela kommunen vore nog det bästa. Där alla får ungefär det samma, säger Paul Arnebert.

Kommunalråd lovar bättring

Kommunalrådet Gunnar Elm (c) håller med. Han lovar att det ska finnas ett förslag på förändringar vid årets slut.

-Den stora grupp människor som jobbar exempelvis inom omsorgsförvaltningen måste vi prioritera. Jag kan inte sitta här och säga att så och så många kronor mer blir det. Uppfatta det som att den nivå som inriktningen ligger på de högsta nivåerna, den inriktningen måste vi jobba med för helheten, säger Gunnar Elm.

Men det kommer att ta tid att få jämlikhet inom friskvårdssatsningarna i Växjö kommun.

-Det är inte säkert att det blir jämlikt första gången, men det kommer successivt, säger kommunalrådet Gunnar Elm (c).


Anna-Lena Norberg
nyheter.kronoberg@sr.se