Lagaån mår dåligt

Lagaåns vattensystem i den västra länsdelen mår dåligt. Den bedömningen gör Länsstyrelsen.

Det är framförallt levnadsförhållandena för laxfisken och ålen som är Lagans stora problem och som gör att vattendragen inte klarar EU:s krav på god ekologisk status.

Nästan två trejedelar av Lagans vattendrag klarar inte kriteriet god ekologisk status. Grunden till den här bedömningen är nya Eu-regler som bakats in i Svenska lagstiftning.

-Nu måste vi bedöma och klassa hela vattensystem istället för enskilda sjöar och vattendrag, säger Monica Andersson på Länsstyreslen i Kronobergs län.

Tomas Lindberg

tomas.lindberg@sr.se