Växjö

"Lakers ledning agerade inte i tid"

Ishockeyklubben Växjö Lakers växte för mycket på för kort tid, och ledningen klarade inte av att styra ekonomin. Det anser föreningens så kallade haverikommission.

Kommissionen tillsattes för att ta reda på orsaken till klubbens ekonomiska kris, som nästan ledde till konkurs. Bankmannen Fredrik Åberg, som själv varit styrelseledamot i Växjö Lakers, har nu lämnat sin haverirapport. 

-Det här är en klubb, som växt oerhört fort och då har inte ekonomi och administration hängt med, säger Fredrik Åberg.

Han anser att kommunikationen mellan olika parter har varit alltför dålig, och att ledningen har varit otydlig.

-Många i styrelsen har haft klart för sig vad problemen är, men bristen på att agera i tid lyser igenom. Sitter man i en idrottsstyrelse så måste man agera, säger Fredrik Åberg.

Nu när rapporten är klar är det styrelsen som ska se över sitt arbete och förebygga att en liknande situation uppstår igen.

-Det viktigaste nu är att styrelsen förvissar sig om att de har en ekonomifunktion som fungerar, säger Fredrik Åberg, som gjort utredningen om Växjö Lakers ekonomiska problem.


Karolina Lek
karolina.lek@sr.se