Växjö

Chef anklagas för dålig arbetsmiljö

Situationen för de anställda på informationsenheten vid Växjö universitet är nu så allvarlig att det krävs en arbetsmiljöutredning. Det anser huvudskyddsombudet på universitetet, Mitsuru Suzuki.

Mitsuru Suzuki pekar ut informationschefen som orsaken till att de anställda mår dåligt.

-Chefskapet har inte fungerat och det har varit flera personer som slutat och hänvisar till dåligt fungerande chefskap, och då måste man naturligtvis vidta åtgärder, säger Mitsuru Suzuki, som bedömer situationen som allvarlig.

”Nio personer har slutat”

Mitzuru Suzuki säger rent ut att det är informationschefen Charlotte Helmersson som är orsaken till arbetsmiljöproblemen och att de anställda på informationsavdelningen mår sämre och sämre.  Enligt honom har nio personer slutat efter att Charlotte Helmersson blev chef för ett och ett halvt år sedan. Hon rekryterades från Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum.

-Jag har haft säkert hundratals samtal med olika människor, de mår allt sämre och då måste man göra något, säger Mitsuru Suzuki.

Enligt huvudskyddsombudet Suzuki är orsaken till problemen ett otydligt och oklart ledarskap. Informationschefen upplevs som hård, och många anställda är rädda för henne, vilket påverkar samarbetet, säger han. Det är bara några exempel på problem som nu gör att han tar till lagparagrafer och begär en arbetsmiljöutredning som ska göras av en extern konsult i höst.

Chefen välkomar utredning

Informationschefen Charlotte Helmersson själv säger att hon välkomnar en utredning, men vill inte kommentera kritiken mot henne som chef.

-Jag har inga kommentarer för jag upplever det inte så. Alla är aldrig riktigt nöjda och jag tror att det finns både positiv och negativ kritik mot mig och jag välkomnar en utredning som visar vad jag är mindre bra på, säger Charlotte Helmersson.

På frågan om hur hon upplever att de anställda på informationsavdelningen mår säger hon:

-Jag tror att de flesta mår bra och trivs på sitt jobb, men om man inte gör det av olika skäl får utredningen visa detta, alla ska ju må bra så det är viktigt att vi jobbar med det.

Att människor slutat på avdelningen grund av henne känner hon inte till, säger Charlotte Helmersson.


Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se