Bronsåldersgravar funna i Öjaby

Gamla gravar har hittats i Öjaby i Växjö i närheten av flygplatsen.

Det är Smålands Museum som gör arkeologiska undersökningar i området tillsammans med Kalmar och Jönköpings läns museum och som upptäckt gravarna som ingår i ett större gravfält.

Enligt Johan Åstrand på Smålands museum är gravarna troligen från bronsåldern eller från äldre järnåldern.

Det rör sig bland annat om låga stensättningar och ett större kvadratiskt röse.

Nyheter Kronoberg

nyheter.kronoberg@sr.se