Långa köer till Försäkringskassan

Problemen med Försäkringskassans nya kundtjänst har den senaste tiden orsakat långa väntetider för den som vill tala med kassans personal.

Under onsdagen förvärrades läget när många föräldrar ville fråga om nya regler från 1 juli om vård av sjukt barn. Det blev totalstopp och tutade upptaget.

- De flesta av våra kunder ringer på förmiddagen  och då är problemen  som störst. Väntar man bara till eftermiddagen är väntetiderna mycket kortare, säger  Kerstin Holst informationsansvarig  på Försäkringskassan. 

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se