Stressade personer problem för SOS

Människor har alltför bråttom förbi olyckor och bryr sig allt mindre om att stanna kvar för att ta reda på hur skadade de drabbade är. Det tycker Ola Johannesson, platschef på SOS-alarm i Växjö som säger att det är ett eskalerande problem.

- Det finns en tendens i att man är försiktig och inte vill blanda sig i, men det måste vi se till att det försvinner. Det kan vara fråga om liv eller död som man kan påverka genom att stanna kvar och hjälpa en medmänniska, så bråttom kan man aldrig ha.

Enligt Ola Johannesson innebär den stressade inringaren ett problem för operatörerna som kanske inte får rätt information från början. Det kan leda till att människor inte får hjälp i tid eftersom hjälpinsatsen som skickas blir för låg. SOS-alarm chefen från Växjö har själv ett exempel från då han jobbade i räddningstjänsten.

- Det var en olycka där det skulle vara en inblandad, men utanför bilen låg ytterligare två som inte personen som ringt 112 hade sett eftersom han var så jäktad.

Det finns saker man själv kan göra vid en olycksplats.

- Ja, lugna de skadade och kanske göra ett förband vid kraftiga blödningar och kolla hur det ser ut. Man kan visserligen inte kräva att en privatperson ska gå fram till en allvarlig olycka, men de måste samtidigt tänka över hur de själva skulle velat bli behandlade om något liknande hänt dem.

Karolina Lek
karolina.lek@sr.se