Ljungbybor kan bli vindkraftsägare

Ljungbybor får möjlighet att köpa andelar i lokala vindkraftverk.

Företaget Stena Renewable och Sveriges Vindkraftskooperativ SVEF har tecknat avtal om att SVEF köper ett av dom 25 vindkraftverk som Stena planerar att uppföra i Hjortseryd i Ljungby kommun.

Och det innebär att kommuninvånare i Ljungby erbjuds att investera i vindkraftverket.

Den el som produceras vid verket säljs sedan till självkostnadspris till vindkraftskooperativets medlemmar.

Den planerade vindkraftparken i Hjortseryd i Ljungby kommun är en investering på

omkring 750 miljoner kronor. Och produktionen motsvarar elförbrukningen för 30 000 hushåll.

Nyheter Kronoberg

nyheter.kronoberg@sr.se