Landstinget

Långa operationsköer hot mot vårdgarantin

I samband med sjuksköterskestrejken i våras ökade väntetiderna till operation eller besök hos specialistläkare i landstinget Kronoberg rejält. Och landstinget är nu långt ifrån att klara sin vård- och behandlingsgaranti på tre månader.

Över 1 000 kronobergare har i dag väntat på en operation i mer än tre månader och drygt 1 100 har väntat längre än tre månader på att få träffa en specialistläkare.

Den som vill opereras snabbare än vad landstinget Kronoberg klarar har efter tre månader rätt att vända sig till andra landsting, men någon extra information om detta går landstinget inte ut med.

Landstinget ska nu ta in både hyrsjuksköterskor och hyrläkare för att korta köerna.

Lena Gustavsson

lena.gustavsson@sr.se