Växjö

Framgångsrikt haschavvänjningsprogram

Det specialanpassade haschavvänjningsprogrammet i Växjö kommun har blivit en framgång då mer än hälften som startat i programmet nu är drogfria.

Det visar en utvärdering som kommunens förvaltning Arbete och Välfärd gjort.

- Jag har fått mitt liv tillbaka. Programmet är tufft, men det ger resultat, säger Alex Lehman, som fått hjälp ur sitt 30-åriga missbruk.

Haschavvänjningsprogrammet startade för två år sedan i Växjö. Egentligen var det tänkt för ungdomar mellan 15-25 år, en grupp som man tidigare inte lyckats fånga upp. Men även några äldre har varit med.

- Cannabis har varit den mest tillgängliga drogen, många ungdomar lever idag med cannabis eller droger nära sig. Det är viktigt att hjälpa dem hitta en annan väg, säger Anders Jolin som är socialsekreterare inom missbruksvårdsavdelningen i Växjö kommun.

Totalt har nitton personer varit med i programmet, av dem är 12 idag helt drogfria. Av de övriga sju är det en som valt att hoppa av, resten jobbar vidare med sitt missbruk i programmet.

Efter introduktionen så arbetar man sig ur missbruket genom regelbundna samtal med Anders Jolin. Sedan följer en uppföljningsfas för att undvika återfall. Och Anders Jolin är mycket nöjd över programmets resultat.

- Ja, målgruppen som man tappat för några år sedan är uppfångad. Och att det gått så bra beror nog på att vi tänker i processer, att det tar tid men att missbrukarna får stöd i abstinensperioden, men också efter att de blivit drogfria.

Anders Jolin säger också att en mycket viktig del är samarbetet mellan olika myndigheter, skolor och arbetsplatser. Den förre detta missbrukaren måste få en chans att bygga upp ett meningsfullt liv. En av de äldre som gått programmet är Alex Lehman som nu varit drogfri i drygt två år.

- Jag tar en dag i taget. Men idag har jag valet att säga nej.

Karolina Lek

karolina.lek@sr.se