KRONOBERG

Rikpolischef avfärdar krav från Kronoberg

Trots att både Kronobergspolisen och Rikskriminalpolisen, RPS, säger att något måste göras för att hantera den ökade mängden internetbedrägerier så tänker Rikspolisstyrelsen inte göra något i nuläget, det säger tillförordnade rikspolischefen Seppo Wuori.

- Vi kommer att följa frågan, men i närtid kommer vi inte att göra annat än att följda den och självklart fundera över hur vi ska hantera den framöver, säger Seppo Wuori.

På Kronobergpolisens bord ligger hundratals med anmälningar om internetbedrägerier, och Kronobergspolisen tycker att något måste göras i frågan.

På Rikskriminalen i Stockholm arbetar Anders Ahlqvist med internetrelaterade brott, han känner igen bilden från Kronoberg och säger att det saknas en central samordning och en strategi från Rikspolisstyrelsen för hur man ska hantera den ökade mängden av anmälda internetbedrägerier, bara i Kronoberg har de ökat med 100 procent på ett år.

- Om man inte har någon nationell samordning så jobbar man ju väldigt mycket i onödan. Internetbrotten är till sin karaktär väldigt gränslösa. Det är inte så att man begår brott mot kronobergare utan man struntar ju egentligen i var målsägarna finns och då behövs det en nationell samordning för att man ska kunna hålla ihop det här, säger Anders Ahlqvist.

Rikspolisstyrelsen har tittat på internetbrott men man har tills vidare sagt att de ska hanteras som vilket brott som helst, trots att brottsoffren många gånger finns sprida över hela landet och att den nya tekniken gör brotten svårutredda.

Anders Ahlqvist på Rikskriminalen tror att det kan handla om en generationsfråga, något som tillförordnade rikspolischefen Seppo Wuori kan hålla med om.

- Ja, det är jag helt övertygad om att vi är för gamla men vi följer ju utvecklingen och att den här brottsligheten har ökat det förstår vi samtidigt som vi har mycket annan brottslighet som vi också måste bearbeta.

Rikspolisstyrelsen prioriterar i dag andra brott, som våld inom relationer och den organiserade brottsligheten. Om inte riksdag och regering ger nya direktiv kommer landets polismyndigheter inte att få hjälp med samordning kring internetbrotten säger Seppo Wuori.

- Ja, eller att vi bedömer att det finns anledning att i konkurrens med andra frågor ta itu med denna, men som jag nämnde bedömer jag att vi har en prioritering som vi arbetar efter.

Jens Pehrson
jens.pehrson@sr.se