Växjö

Nio överklagar Toftahöjdenplaner

Växjö kommun har fått in nio överklaganden mot detaljplanen för området Toftahöjden.

Framtiden för Toftahöjden, som från början är ett fritidshusområde, har länge varit omstridd. Nyligen avgjorde regeringsrätten att husen måste anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet, trots att de flesta av dem som bor där motsatte sig det. 

Överklagandena nu gäller bland annat kommunens förslag till förändring för bryggområdet, något som kan leda till att området formellt görs om till permanentboende.


Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se