Kronoberg

"Budget ska möta lågkonjunktur"

Regeringspartiernas budget innehåller reformer för 32 miljarder kronor. Det är en budget som ska kunna möta nedgången i konjunkturen, säger Karin Nilsson (c), riksdagsledamot från Kronoberg.

De flesta satsningarna i årets budget var redan kända när finansminister Anders Borg gick den traditionsenliga budgetpromenaden i Stockholm på måndagsförmiddagen. Samtidigt höll de fyra borgerliga riksdagsledamöterna från Kronoberg presskonferens i Växjö.

-Det är definitivt en väldigt stark budget för en kommande lågkonjunktur, säger riksdagsledamoten Karin Nilsson (c).

-Här plockas det in åtgärder som faktiskt genererar tillväxtkraft i företagen, som genererar möjlighet för företagen att vilja och kunna anställa folk, säger hon.

Fler i arbete ska få fart på köpkraften

Det handlar om strategiska satsningar, som ska få fler i arbete, och samtidigt få fart på köpkraften, vilket i sin tur ska ge fler jobb, enligt den borgerliga alliansen.

Några viktiga punkter är att regeringen fortsätter på den inslagna vägen och höjer jobbskatteavdraget, samtidigt som färre ska behöva betala statlig skatt. När det gäller den kritiserade höjningen av avgiften till a-kassan, så tar regeringen ett halvt steg tillbaka och sänker avgiften något.

”Sänkningen av arbetsgivaravgift för liten”

Regeringen minskar också bolagsskatten, för att hålla kvar företag i Sverige, och arbetsgivaravgiften sänks med en procentenhet. Men det gynnar främst de stora aktiebolagen, anser en kritisk Olle Termén, regionchef på Företagarna Kronoberg.

-De mindre företagen hade behövt en större sänkning och vi har ju föreslagit att man ska ta bort den allmänna löneavgiften som är på ungefär 7,5 procent. Då hade man kunnat få verkningsfulla effekter. En procent gör varken från eller till egentligen, säger Olle Termén.

-Vi är fyra partier och vårt parti, centerpartiet, hade kanske gärna sett en större sänkning av arbetsgivaravgifterna. Men jag tycker ändå att den här kompromissen är väldigt bra, säger riksdagsledamoten Karin Nilsson (c).

Växjö universitet får gå samman med Kalmar

På utbildningens område får Växjö universitet och högskolan i Kalmar klartecken att gå samman, och får totalt 60 miljoner kronor för att genomföra fusionen. Dessutom gör regeringen en satsning på forskning inom bland annat teknik och medicin, med nära 15 miljarder kronor extra på fyra år. Olle Termén på Företagarna i Kronoberg tycker att det är en vettig satsning.

-Ska vi ha en bra konkurrenskraft i det här landet, så måste vi ju ligga i spetsen på olika teknikområden. Så det är säkert rätt, säger Olle Termén.

Pengar till psykiatri och förskola

Budgeten innehåller också pengar till bland annat psykiatrin, kompetensutveckling för dem som jobbar i förskolan, och till äldrevården. Det är öronmärkta pengar som kommunerna kan söka.


Angela Wiese
angela.wiese@sr.se