Filmgymnasium till Växjö

Nu är det klart att det blir ett filmgymnasium i Växjö. Nästa höst startas en helt ny utbildning på Kungsmadsskolan med inrikting på TV- och filmproduktion.
På tisdagen sa gymnasienämnden ja till utbildningen, som ska ha 16 platser och som bara finns på ett par andra orter i landet.