Flera banker utan ränta på lönekonton

Idag var räntan noll procent på många bankkunders lönekonton. Det är det låga ränteläget, som lett till att många som har pengar på banken, får betydligt sämre villkor än tidigare. På några av bankerna som till exempel SEB, Nordea, Handelsbanken och Smålandsbanken hade lönekontona idag ingen ränta alls.
Men det är inte alla banker som sänkt sina räntor på lönekontona. De så kallade nischbankerna som Ica- och Ikanobanken har fortfarande kvar sina räntor för lönekonton på drygt 2,5 procent. Och nischbankerna har vunnit alltmer framgång de senaste åren, säger Fredrik Karlsson, forskare och avdelningschef för ekonomistyrning på Växjö Universitet. Men samtidigt tror han inte att de kommer att konkurrera ut de stora bankerna, utan han tror i stället att bankerna kommer att komplettera varandra i framtiden.