Färre Kronobergare dör i hjärtinfarkt

Antalet Kronobergare som dör i hjärtinfarkt har minskat rejält de senaste åren, det visar statistik från Socialstyrelsen.
År 1987 avled 47 procent av de som drabbades av infarkt, år 2000 var siffran nere i 35 procent. Och det är främst männen som har störst chans att klara livhanken. Kvinnornas överlevnadschans har bara ökat marginellt de senaste 13 åren.