Posten vill slippa kassaservicen

Postens nye vd Erik Olsson vill utreda om man kan lägga ner systemet med kassaservice. I Kronobergs län, till exempel, finns för närvarande 29 kassaservicekontor och det har redan beslutats att tre av dem ska läggas ner inom ett år.
Posten har idag skyldighet att tillhandahålla enklare banktjänster över hela landet och förutom kontoren har lantbrevbärarna en viss kassaservice. Anledningen till att Posten vill slippa kassaservice är att det blir allt färre kunder och verksamheten går med förlust