Olika hjärtsjukvård för män och kvinnor

De senaste åren har risken att dö i en hjärtinfarkt minskat betydligt bland männen, medan risken för kvinnor i stort sett är ofärändrad. Det har vi berättat om tidigare här i nyheterna.
Sonja Hagström, som bor i Växjö, har haft fyra hjärtinfarkter. Med sin erfarenhet av vården tror hon att en av förklaringarna till de stora skillnaderna mellan kvinnor och män beror på diagnoserna. Enligt Sonja Hagström har läkarna svårare att diagnostisera kvinnor med hjärtproblem och en annan förklaring, som hon ser det, är att Sverige är ett av få länder där rökandet är vanligare bland kvinnor än bland män. - Mitt råd är att undvika rökning och stress. Det har jag gjort sedan min fjärde infarkt, säger Sonja Hagström.