Föroreningar på strandtomter i Hovmantorp

Lessebo kommuns planer på att anlägga nya attraktiva strandtomter för att locka fler invånare, fick sig ett avbräck på torsdagen. Två av de tre områdena i Hovmantorp visade sig vara omöjliga att bygga på i dagsläget.
Lessebo kommuns planer på att anlägga strandnära tomter i Hovmantorp för att locka fler invånare har fått sig ett rejält bakslag. Presentationen av en markundersökning på torsdagen visade att det i dagsläget överhuvudtaget inte går att bygga på två av de tre tilltänkta områdena. Bland annat hindrar föroreningar från nedlagda glasbruk och tjocka torvtäcken, bygnationerna. Vad som kommer att hända med Lessebo kommuns planer på strandtomter är osäkert. Saken ska nu utredas vidare.