Skelett chockade kvällsflanörer vid domkyrkan

Kranier och andra skelettdelar har grävts upp och ligger fullt synliga vid domkyrkan i Växjö. - Jag tycker det är rent groteskt faktiskt, säger Andreas Bladh när han och hans kompisar passerar platsen.
Jordhögarna som ligger framför domkyrkan är fulla av deler från människoskelett. Ett välbevarat kranium ligger fullt synligt vid ett cementrör på toppen av en av högarna. Och nere i schaktet syns det tydligt att man grävt rakt igenom flera gravar. Flera personer kunde under torsdagskvällen själva se skelettdelarna som låg utspridda på platsen. - Det är fruktansvärt, säger en av kvällsflanörerna, Oskar Johansson, till Sveriges Radio Kronoberg Det är kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen på Växjö kyrkliga samfällighet som gjort utgrävningen för att förbättra kyrkans sprinklersystem. Platsen var fram till början av 1800-talet en kyrkogård. Gravarna bedöms inte ha något arkeologiskt värde. - Men det är ingen respekt för de döda, säger Gunilla Green som arbetar som assistent i domkyrkan. Lars-Erik Carlsson är fastighet- och driftsansvarig på samfälligheten. - Det var ju olyckligt men vi kan inte rå över vädrets makter, säger han. De som genomfört arbetet har instruktioner att ta bort de synliga skelettdelar som kommer fram. Det har de också gjort, enligt Lars-Erik Carlsson. - Men det kom ett häftigt regn och det frilade förmodligen en del nya skelettdelar. Efter att skelettfynden uppmärksammats i Sveriges Radio Kronoberg tog länsstyrelsen kontakt med honom. - Framöver tyckte länsstyrelsen att vi skulle samla ihop delarna och lägga dem på ett ställe i diket så att de kommer tillbaks i jorden som en gång varit vigd mark. Varför tänkte ni inte på det själva? - Det har vi gjort men det kom ju ett regn som gjorde att det blev så här. Och vi söker ju inte igenom hela schaktmassorna, säger Lars-Erik Carlsson. (Fler uppgifter kommer att läggas in senare)