Flera nya lagar från den första juli

På tisdag, den första juli, träder en hel rad av nya lagar i kraft. Den lag som kanske kommer att få störst genomslagskraft för den enskilde, är lagen om godtrosförvärv. Det går inte längre att köpa stöldgods och hävda att man handlat i "god tro".
Från den 1 juli har alltså den bestulne rätt att få tillbaka det man blivit av med utan att behöva betala lösen och även om köparen handlat i så kallad "god tro". Sigvard Sjösten från Växjö har handlat med antikviteter och kuriosa i över 40 år och han välkomnar den nya lagen. Han säger till Sveriges Radio Kronoberg att han tror att det kommer att bli svårare för tjuvar att göra sig av med stöldgods. Bland de nya lagarna märks även ett utvidgat skydd mot diskriminering, som förbjuder särbehandling i arbetslivet av personer med funktionshinder, olika etnisk bakgrund och sexuell läggning. Vidare tillkommer en lag om straff för terroristbrott i Sverige, som ska underlätta kampen mot terrorism. Det blir ändringar i alkohollagen som rör reklam i tryckta skrifter och det blir friare lotteriregler för folkrörelser från och med den 1 juli. På jordbruksdepartementet införs nya bestämmelser för fisket och samtidigt stärks djurskyddet på slakterier.