Invandrare ska snabbare få jobb inom vården

Nu startar Landstinget Kronoberg och Växjö kommun ett gemensamt pilotprojekt för att asylsökande och flyktingar med sjukvårdslegitimation snabbare ska få jobb inom vården.
Med hjälp av ett bidrag från regeringen på 610 000 kronor kommer de att utforma ett program, som innehåller både SFI-undervisning och sjukvårdssvenska. Målet är på sikt att lättare klara efterfrågan på vårdpersonal i länet. Men samtidigt ska också de flyktingar och asylsökande, som kommer hit, snabbare anpassas till den svenska arbetsmarknaden.