Flest lågutbildade i Kronobergs län

Utbildningsnivån är fortfarande låg i Kronobergs län. Endast 11,5 procent har en eftergymnasial utbildning som är längre än tre år.
I Markaryd är bara 8 procent av befolkningen högutbildad, vilket kan jämföras med Danderyd där siffran är 48 procent. För Kronoberg som helhet är i genomsnitt 11,5 procent högutbildade, vilket placerar länet bland dom mest lågutbildade i landet tillsammans med Jönköping och Kalmar län.