Akuten tvigas hyra 20 sjuksköterskor

Trots krav på besparingar tvingas lasarettet i Växjö att hyra in ett 20-tal sjuksköterskor från bemanningsföretag.
Landstinget Kronoberg ska i år halvera kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor. Men nu under sommaren tvingas akutkliniken på lasarettet i Växjö att hyra in ett 20-tal sjuksköterskor från bemanningsföretag för att klara verksamheten när den fasta personalen går på semester. Bland annat därför att det varit extra svårt att få tag i sommarvikarier i år. Anita Åkesson, ordförande för Vårdförbundet i Kronobegs län, säger att sjuksköterskebristen i Sverige bara kommer bli värre. En utveckling hon anser sjukvården i Kronobergs län kommer drabbas extra hårt av, genom sin kortsiktiga personalplanering. Landstingets prat om att halvera kostnaderna för inhyrd personal ger hon inte mycket för.