Störningar på reningsverket i Skruv

Lessebo kommun har problem med reningsverket i Skruv.
Sedan några veckor tillbaka är det störningar i slamhanteringen på reningsverket i Skruv. Därför har kommunen tvingats köra slammet till Lessebo reningsverk för centrifugering. Störningarna påverkar inte vattnet men kommunen har ändå anmält dem till länsstyrelsen. Bancobryggeriet i Skruv står för den mesta belastningen vid reningsverket. Men det är oklart om störningarna beror på utsläppen från bryggeriet. Företaget har ändå vidtagit vissa åtgärder och kommer att ha tätare kontakter med reningsverkets ansvariga i fortsättningen.