Handikappade utestängs från partikanslier

De politiska partiernas kanslier i flera av länets kommuner får underkänt när det gäller tillgänglighet för rörelsehindrade. Det framgår av en kartläggning som DHR, De handikappades riksförbund gjort.
Trots att de förtroendevalda politikerna i till exempel Växjö kommun tagit fram en plan för hur man ska undanröja de hinder som försvårar för personer med funktionsnedsättning, får fem av sju kanslier bottenbetyg i DHR:s rapport. Det vanligaste felet är att trappor och smala dörrar gör det svårt för funktionshindrade att ta sig in i lokalen. - Det här är allvarligt eftersom det kan hindra handikappade från att ta kontakt med sina förtroendevalda eller engagera sig partipolitiskt, anser DHR:s ombudsman Maria Johansson.