Dåligt gehör för tjänstegarantin i Markaryd

Tjänstegarantin i Markaryd har inte fått gehör bland allmänheten trots att det är mer än ett år sedan den infördes.
Tjänstegarantin innebär att privatpersoner och företag kan kompenseras om de är missnöjda med kommunens service. De anmälningar som kommit till kommunen gäller ofta brister i larmen för äldre, långa väntetider på hjälpmedel eller kontaktfamiljer. Men det är få privatpersoner som klagat, ofta är det kommunens egen personal som anmäler. Och från kommunledningen är man medveten om att det finns brister i tjänstegarantin. Flera åtgärder är på gång redan i höst enligt Bengt Germundsson, kristdemokratiskt kommunalråd. -Det finns brister i all verksamhet. Min förhoppning är att vi ska hitta ett bättre system för hur vi fångar upp och sammanställer kritik och synpunkter, säger han.