Information ska motverka fördomar mot Islam

För att motverka svenskars fördomar om islam har Sveriges Muslimska Råd under våren anordnat en informatörskurs för muslimska ungdomar, bland annat från Växjö.
Tanken är att deltagarna ska informera om sin religion på gymnasieskolor och universitet. Sveriges Muslimska Råd är en paraplyorganisation för muslimska församlingar, och efter de senaste årens diskussioner om hedersmord och könsstympning tycker medlemmarna att många svenskar har fått en snedvriden bild av religionen islam. - Många har fått fel uppfattning om kvinnans ställning och om könsstympning, vilket hör ihop med traditioner och inte med religion, påpekar Mustafa Al-Shabaan från Växjö, en av ett 30-tal ungdomar från hela landet som har gått kursen.