Protest mot lång restid för elever

Föräldrarna runt Lidhult protesterar återigen mot att deras barn har lång restid till skolan i Ljungby.
Effektiv restid till och från skolan är 1 timma, men i nuläget får barnen resa tre timmar i buss varje dag. - Det blir inte många vakna timmar över till läxläsning och kompisar, säger mamman Mia Jormfeldt. Tidigare klagomål till Ljungby kommun har avslagits utan motivering och nu hotar familjerna med att reducera skolgången för sina barn eftersom de anser att skoldagarna blir för långa.