Länet har lägsta antalet deltidsarbetslösa

Kronobergs län har lägst antal deltidsarbetslösa i landet. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.
Av antalet deltidsarbetande 2002 var 16 procent av kvinnorna i länet deltidsarbetslösa och 13 procent av männen. Motsvarande siffror för hela riket är 20 procent för kvinnor och 14 procent för män. Det var 1999 som regeringen kom med direktivet att antalet deltidsarbetslösa inom vård och omsorg skulle halveras, och i Kronobergs län har Arbetsförmedlingen lyckats över förväntan. Minskningen har varit 63 procent sedan 1999. Enligt Eva Trulsson på Arbetsförmedlingen i Växjö beror det på att de har satt press på arbetsgivarna men också att kommuner och landsting har insett att de måste ta vara på sin personal för att täcka upp för framtida pensionsavgångar. Trots att Växjö ligger bra till är det fortfarande fler kvinnor än män som är deltidsarbetslösa. - Det beror på att Kronobergs län har en traditionellt uppdelad arbetsmarknad, där männen jobbar inom industrin och kvinnorna inom vård, handel och restaurang, där många arbetar deltid, säger Eva Trulsson.