Ingen JO-kritik mot Migrationsverket

Justitieombudsmannen kommer inte att gå vidare med den anmälan mot Migrationsverket som handlar om att en utvisningsdömd 25-åring greps i Alvesta efter att hans handläggare tipsat polisen.
Justitieombudsmannen nöjer sig i sitt beslut med att Migrationsverket nu har sett över sina bristande rutiner. Den 27 april 2001 kom den 25-årige kosovoalbanen till flyktingförläggningen i Alvesta för att hämta ut sin dagersättning. Där greps han efter att händläggaren hade kontaktat polisen i förväg. Mannen hade tidigare under våren fått ett utvisningsbeslut från Utlänningsnämnden och höll sig nu gömd för att slippa åka tillbaka till Kosovo. En privatperson anmälde händelsen till Justitieombudsmannen, som nu har granskat fallet. Migrationsverket riktar i sin egen utredning kritik mot sina bristande rutiner. Visserligen hade 25-åringen blivit informerad om att han inte längre hade rätt till ersättning eftersom han skulle utvisas, och att polisen skulle underrättas om han infann sig på förläggningen i Alvesta. Men det var ändå oklart om mannen hade förstått detta. Dessutom konstateras att det var fel av handläggaren att tillsammans med polisen kalla 25-åringen till ett möte under falska premisser. Fallet i Alvesta är bara ett av många de senaste åren där personal på flyktingförläggningar har skvallrat till polisen när gömda flyktingar kommit till möten. Liknande händelser har inträffat i bland annat Motala och Solna. Men Justitieombudsmannen nöjer sig alltså i Alvesta-fallet med att konstatera att Migrationsverket har rättat till sina rutiner och informerat personalen om hur de ska agera.