LRF ansöker om katastrofbidrag hos regeringen

Den senaste tidens översvämningar i Småland har orsakat skador för flera miljoner kronor för bönderna, och nu tänker LRF Sydost ansöka hos regeringen om att få katastrofbidrag till sina medlemmar.
Det säger Tomas Magnusson som är ordförande i LRF Sydost. Värst drabbade är bönderna i Kalmar län, men även lantbrukare i Kronoberg kan komma ifråga när det gäller katastrofhjälpen. - Det viktigaste nu är att bönderna dokumenterar de skador de fått på sin mark och också fotograferar skadorna, säger Tomas Magnusson. LRF ska sedan gå igenom lokalavdelning för lokalavdelning för att se exakt hur stora skadorna är. Hur många eller vilka som kan få bidrag kan Tomas Magnusson inte säga i dag. - Det kan ta flera år innan det här är utrett, säger han.