Handels ogillar affärernas provokationer

När svinnet ökar i butikerna blir metoderna mot de anställda tuffare. Något som ogillas av Handels i Växjö.
Att butiker hyr in bevakningsföretag för att kontrollera att deras anställda inte stjäl är inget ovanligt, men nu har metoderna blivit mer provocerande. En metod går ut på att bevakningskontrollanten tränger sig i kassakön och lämnar fram ett jämt belopp till expediten. Sedan stannar hans kollegor kvar och kontrollerar att expediten verkligen slår in beloppet. På Handels i Växjö tycker man inte om de nya metoderna som man anser gått alldeles för långt. Och det eftersom testerna ofta utförs i situationer när personalen befinner sig i en stressad situation och har lätt att göra fel.