Fel av Älmhults kommun att neka bygglov

Det var fel av miljö- och byggnämnden i Älmhult att inte ge det tyska vårdföretaget Lillebo bygglov i Häradsbäck. Det har länsstyrelsen slagit fast.
Det var i höstas som miljö- och byggnämnden sa nej till Lillebos ansökan att få bygga ett vårdhem för tyska ungdomar med psykiska och sociala problem. Miljö- och byggnämnden sa nej bland annat med hänvisning till att placeringen av vårdhemmet var olämplig och att grannarna kunde störas. Men enligt länsstyrelsen skulle vårdhemmet inte innebära en sådan olägenhet att bygglov inte kunde beviljas. Trots detta blir det inget vårdhem i Häradsbäck, eftersom Lillebo drog tillbaka sin tillståndsansökan för några veckor sen.