Kronoberg

Finanskrisen slår hårt mot hotell

Hotell, stugbyar och vandrarhem i Kronobergs län har drabbats hårt av finanskrisen. Antalet utomeuropiska turister minskade med nästan en fjärdedel förra året, jämfört med 2007.

Inget annat län i landet visar på en så kraftig nedgång av antalet gästnätter som Kronoberg. 

-Kronobergs län är känsligt på hotellmarknaden. Vi har en hög koncentration av hotell i och kring Växjö. Och de hotell vi har, vänder sig främst mot affärs- och konferensgäster, och den marknaden har dippat otroligt mycket under 2008. Det förklarar att det blir så sårbart för just den typen av boende, säger länsturistchef Berit Christoffersson.

Utomeuropeiska besök minskar mest
Det är statistik från Nutek, verket för näringslivsutveckling, som nu visar att antalet övernattningar i Kronobergs län minskar. Störst är minskningen av besök från utomeuropeiska länder, med 23 procent. Men det finns också plusposter. Antalet nattgäster från Tyskland, Danmark och Nederländerna har ökat. Trots den ökningen ligger minskningen totalt för Kronobergs län på 7,1 procent. Det innebär en minskning med 28.000 gästnätter. Därmed hamnar Kronobergs län sist i länsligan. Näst sist ligger Blekinge län.

Ökning i landet som helhet
För hela landet redovisas en ökning av antalet gästnätter med nästan tre procent. Men i Kronobergs län minskar det alltså, och det är framförallt hotellen som tappat affärskunder. Nu måste hotellägarna tänka om och satsa mer på affärsturism, säger Berit Christoffersson.

-Jag tycker att de som driver sina hotell ska börja titta på hur man gör helhetsupplevelser. Det räcker inte med bara en säng och en bädd idag. Här gäller det att börja samarbeta med andra entreprenörer som kanske finns utanför hotellets väggar. Det kräver kunden idag, säger länsturistchef Berit Christoffersson.


Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se