Kraftig ökning av bevakningsföretag i länet

Antalet bevakningsföretag ökar både i länet och i landet. För sex år sedan fanns det ett bolag i Kronobergs län, idag finns det fem.
Orsaken till ökningen kan vara samhällsklimatet, enligt Margareta Fransson på Länsstyrelsen i Kronoberg. Men även arbetslösheten kan vara ett skäl till att fler väljer att starta sådana här företag. Bevakningsföretagen arbetar med allt ifrån värdetransporter till butikskontroller, och det finns kritik mot hur en del av företagen sköter sina uppdrag. Kenneth Kreuger, ombudsman på Handels i Växjö, är missnöjd med hur vissa bevakningsföretag utför sina kontroller av Handels medlemmar: - De här bevakningsföretagen växer upp som svampar ur jorden och alla företag är kanske inte så rumsrena, säger Kenneth Kreuger. Men eftersom det råder fri etableringsrätt av företag i landet tror Margareta Fransson att länet kommer att få ännu fler bevakningsbolag i framtiden.